Square root
VBT
Calculator
magnet

Khanh K

12 tháng 12 2022 02:44

câu hỏi

where / your parents / travelling / were / last year / this time / ?


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

13 tháng 12 2022 02:37

Được xác nhận

Chào em, Đề bài yêu cầu mình sắp xếp thứ tự các từ lại để làm thành 1 câu có nghĩa. Đáp án: Where were your parents travelling this time last year? (bố mẹ cậu đã đi du lịch ở đâu trong thời điểm này năm ngoái?) Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Minh M

15 tháng 12 2022 14:07

where were your parents travelling this time lasr nghĩa là bố mẹ cậu đã đi du lịch ở đâu trong thời điểm này năm ngoái

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

3

Được xác nhận