Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai H

13 tháng 2 2023 10:54

câu hỏi

Where you ( live )? - I ( live ) in Ha Noi.

Where           you ( live )? - I ( live )             in Ha Noi.

 


4

3


Lionel M

14 tháng 2 2023 10:59

<p>?????????&nbsp;</p>

????????? 

Phạm Q

15 tháng 2 2023 13:37

<p>Where do you live</p>

Where do you live

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

07 tháng 3 2023 06:24

<p>Chào em Mai H,</p><p>Đây là dạng bài chia động từ trong ngoặc cho phù hợp.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Where<strong> do </strong>you live? (bạn sống ở đâu)</p><p>I <strong>live </strong>in Ha Noi. (tôi sống ở Hà Nội)</p><p>&nbsp;</p><p>Vì đây là câu hỏi về thông tin cá nhân nên ta sử dụng thì hiện tại đơn.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Mai H,

Đây là dạng bài chia động từ trong ngoặc cho phù hợp.

 

Bài giải chi tiết:

Where do you live? (bạn sống ở đâu)

I live in Ha Noi. (tôi sống ở Hà Nội)

 

Vì đây là câu hỏi về thông tin cá nhân nên ta sử dụng thì hiện tại đơn.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

good evening

17

Lihat jawaban (5)