Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

27 tháng 10 2019 14:32

câu hỏi

Where do you Live


0

3


Hạnh T

02 tháng 11 2019 02:13

I live in Ho chi minh city

Phạm T

02 tháng 11 2019 04:39

I live in Ho Chi Minh City

Nguyễn T

03 tháng 11 2019 06:57

I live in Hoi An

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

4

Được xác nhận