Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghi R

14 tháng 11 2019 15:03

câu hỏi

Where do you live and tell me about your family


0

1


Party G

24 tháng 11 2019 08:11

I live in Ha Noi. There are four people in my family. They are my mum, my dad, my grandfather and me. We love traveling 😍😍 Bạn ơi mình nói vậy được hem.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xin chào

20

Lihat jawaban (6)