Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên Đ

02 tháng 1 2020 14:21

câu hỏi

Where are you from? What your name?


0

3


Alice A

09 tháng 4 2020 08:17

Câu 2 viết sai bẹn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nguyen T

03 tháng 1 2020 05:20

I from Viet Nam My name Han

Tám N

09 tháng 1 2020 12:21

I'm from Vietnam My name Ngoc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

more ....than hãy giúp tôi về bài so sánh này

0

Lihat jawaban (1)