Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

23 tháng 10 2019 12:33

câu hỏi

Where are you from ?


36

36


Ngô P

02 tháng 11 2019 14:48

I'm from Vietnam

Vo T

11 tháng 11 2019 08:59

I'm from Viet Nam

Nguyễn T

07 tháng 2 2020 06:17

I from Viet Nam

Trịnh M

16 tháng 6 2020 11:52

I’m from VietNam

Lưu N

03 tháng 8 2020 10:21

i am from Vietnam

Thư T

02 tháng 12 2020 11:40

tự biết đê 😋

Galaxy G

19 tháng 12 2020 01:15

I'm from Vietnam

Mai T

26 tháng 12 2020 13:03

l am from VietNam

Nguyễn G

28 tháng 10 2019 05:48

Where are you from ? ( bạn đến từ đâu ? ) => I'm from Viet Nam. ( tôi đến từ Việt Nam. )

Bạch T

02 tháng 11 2019 14:11

where are you from : bạn đến từ đâu ( câu này học hồi lớp 3 rồi ) answer: I'm from VietNam

Guong M

02 tháng 11 2019 15:32

Am from Viet Nam

Nguyễn X

12 tháng 11 2019 12:55

I from Viet Nam

Huyền N

01 tháng 12 2019 05:49

IAM from VIETNAM

Nguyễn V

09 tháng 12 2019 04:17

i'm from Hung Yen city

Vương P

27 tháng 12 2019 05:31

I'm from Viet Nam

Kim N

10 tháng 1 2020 14:53

Im from Vietnam.

Ruby N

06 tháng 2 2020 09:43

I'm from Viet Nam

Nguyễn V

07 tháng 2 2020 12:21

i'm from Việt Nam

Ngọc A

09 tháng 2 2020 16:43

l'm from Thạch Cẩm

Hải A

03 tháng 3 2020 06:38

I am from Viet Nam ( Tôi đến từ Việt Nam)

Nguyễn T

15 tháng 3 2020 14:07

I am from Viet Nam

Nguyễn T

02 tháng 8 2020 06:39

I'm from Viet Nam

Gia H

21 tháng 8 2020 13:45

I m from vietnam

Thanh H

12 tháng 9 2020 01:53

Viet Nam

Phan T

23 tháng 9 2020 14:31

I from viet nam

Liên P

02 tháng 10 2020 11:23

I from VietNam

Dung D

26 tháng 10 2020 14:21

I from Vietnam

Nguyễn L

09 tháng 11 2020 13:30

l from ????????

Thoại N

15 tháng 11 2020 04:19

I'm from Malaysia

2Vr R

02 tháng 12 2020 13:38

im from viet nam

12 tháng 12 2020 08:17

lm from Vietnamese

Đặng D

02 tháng 2 2021 09:51

I am from VietNam

Bảo T

25 tháng 5 2021 03:24

i'm from Kon Tum , Vietnam.

Quỳnh A

08 tháng 6 2021 14:59

I'm from Vietnam

Khánh H

10 tháng 6 2021 03:42

I from Viet Nam

Nguyễn T

30 tháng 6 2021 00:36

Am from Ha Noi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

em học tiếng Anh ko được giỏi

15

Lihat jawaban (3)