Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao N

23 tháng 4 2020 08:47

câu hỏi

Where are you from?


1

2


Nguyễn N

23 tháng 4 2020 15:13

I'm from Viet Nam

Nguyễn T

23 tháng 4 2020 15:40

I'm from Viet Nam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you talk about some famous food in vietnam ?, do you know some top place in vietnam have lots of forgener visit ?

9

Lihat jawaban (1)