Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

04 tháng 4 2020 13:07

câu hỏi

When we go to school?????


0

2


Nguyễn T

05 tháng 4 2020 03:01

we go to school from Monday to Friday

Lê H

05 tháng 4 2020 04:03

🙃 I go to school everyday

Lê H

05 tháng 4 2020 04:02

We and I go to school every day 😜😜😝

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What your name? My name is Bich.

9

Lihat jawaban (4)