Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

20 tháng 10 2022 17:26

câu hỏi

When the first child was born, they ... married for 3 years. have been married had been married will been married will have been married

When the first child was born, they ... married for 3 years.

have been married

had been married

will been married

will have been married


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 17:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Chọn had been married.</p><p>Dùng thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước 1 hành động khác trong quá khứ.</p><p>Dịch: Lúc đứa con đầu tiên của họ được sinh ra thì họ đã kết hôn được 3 năm rồi.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11

Bài giải chi tiết :

Chọn had been married.

Dùng thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước 1 hành động khác trong quá khứ.

Dịch: Lúc đứa con đầu tiên của họ được sinh ra thì họ đã kết hôn được 3 năm rồi.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề bài : Underland a mistake in the sentences 1 listen! someone call you 2 let me to put on my uniform, then we ca go 3 I don't like History. I think ít' s a bored suject 4Mr.Taylor is my favourite teacher. He teach Spanish 5 We decorate the walls of the class by posters and maps

5

Được xác nhận