Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen N

07 tháng 1 2020 11:40

câu hỏi

when many of my friends take a shower in the morning,l usually take one before bed. sửa lỗi tu when,of, one ,bed thành cau hoàn chỉnh


5

1


N. Đức

09 tháng 1 2020 03:45

Chào em, Câu trên sai ở chữ "when". Sửa thành "While" em nhé. Dịch: Trong khi rất nhiều người bạn của tôi tắm vào buổi sáng, tôi lại thường tắm trước khi đi ngủ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chào bạn

0

Lihat jawaban (1)

this year I (go) to athens 3 times so far

2

Được xác nhận