Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh Q

28 tháng 3 2021 15:15

câu hỏi

when is New Year


17

3


Lien P

01 tháng 4 2021 14:00

isn't on the frist of January

X. Quynh

30 tháng 3 2021 02:49

Hi bạn! Kiến Guru sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên nhé. The New Year's Eve is on December 31st and the New Year's Day is on January 1st. (Giao thừa là vào ngày 31 tháng 12 và Tết Dương lịch là vào ngày 1 tháng 1.)

X. Quynh

07 tháng 4 2021 01:30

Hi bạn! Kiến Guru sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên nhé. It's on the first of January every year. (Đó là vào ngày 1 tháng 1 hằng năm.)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

name tiếng Anh là gì

6

Lihat jawaban (3)