Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

26 tháng 10 2022 16:40

câu hỏi

When did you start working on the project? -> How long

When did you start working on the project?

-> How long


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 16:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; How long <i><strong>have you been working on the project?</strong></i></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

-> How long have you been working on the project?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Each of my Friends has a..... character (differ)

11

Được xác nhận