Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam N

24 tháng 10 2022 16:02

câu hỏi

when children take care of their pets, they learn how to take on ______ A. happiness B. maturity C. responsibility


13

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 01:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nam N,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn C.</p><p>Giải thích:</p><p>Take/ take on responsibility: tự chịu trách nhiệm cho … / nhận trách nhiệm cho …<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nam N,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

Chọn C.

Giải thích:

Take/ take on responsibility: tự chịu trách nhiệm cho … / nhận trách nhiệm cho …
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -&gt; I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận