Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhạc H

06 tháng 4 2021 14:32

câu hỏi

what your name


19

4


Uyên P

07 tháng 4 2021 10:48

what is your name? nghĩa là tên của bạn là gì

Nami S

10 tháng 4 2021 11:02

Nè bạn uyên kết bạn đc ko ạ

Thư V

14 tháng 4 2021 10:42

Nghĩa : Tên của bạn là gì ?

Nhật B

03 tháng 5 2021 08:23

Thiếu động từ to be rồi kìa bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rewrite without changing the meaning we love watching films on TV

5

Lihat jawaban (3)