Square root
VBT
Calculator
magnet

Mạnh T

08 tháng 8 2022 12:43

câu hỏi

what you (do) at this moment? - I (write)a report when you (finish) it in ten minutes -I think I (finish) it in ten minutes


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

24 tháng 8 2022 06:56

Được xác nhận

Xin chào em Mạnh T, Đây là một bài tập thuộc dạng chia động từ. Bài giải chi tiết: - What ARE you DOING at this moment? (at this moment => thì hiện tại tiếp diễn) => I AM WRITING a report. - When WILL you finish it? (Tương lai đơn) => I think I WILL FINISH it in ten minutes. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Which language do you speak?

0

Lihat jawaban (1)