Square root
VBT
Calculator
magnet

An B

21 tháng 7 2020 06:52

câu hỏi

What toys do you like ?? a. I like parrots b. Yes I do c. l like planes ,robot and goldfish d.I like doll , teddy bear and trucks 😋😋😋


9

4


Gsudj V

23 tháng 7 2020 14:21

đáo án là C

Baouyen B

25 tháng 7 2020 09:45

C

An B

04 tháng 8 2020 04:26

đáo án à bn phải là đáp án chứ😃😃😄😀😆😆😆😆

Phương L

07 tháng 2 2021 03:51

D

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hỏi buff là gì vậy mọi người

19

Lihat jawaban (2)