Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị L

05 tháng 1 2020 07:12

câu hỏi

what time is it


0

2


Thị L

05 tháng 1 2020 11:51

Im seven

Linh L

06 tháng 1 2020 14:03

It's seven o' clock

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mình tên là Dương Phạm Khánh Ngọc các bạn tên là gì

0

Lihat jawaban (1)