Square root
VBT
Calculator
magnet

Pham K

16 tháng 4 2020 05:08

câu hỏi

What time is it


0

1


Thao T

16 tháng 4 2020 09:19

It's four nineteen.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết một đoạn văn kể về một tuần của bạn bằng tiếng anh (ít nhất 15 câu )

5

Lihat jawaban (2)

this is from sixtriwan

9

Được xác nhận