Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

05 tháng 4 2020 12:46

câu hỏi

what's your name. How old are you


0

2


Chung T

05 tháng 4 2020 13:19

My name's kiên I'm ten years old

LeminhHien L

05 tháng 4 2020 13:28

My name is Hien and me ten years old.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a. which one is noisier, life in the city or life in the countryside ? b.which one is bigger, Pleiku city or ho chi minh city ? c.which one is more peaceful, city or countryside? d.which one is moer beautiful, Da nang city or Dak doa town? Mọi người trả lời dùm mik với ạ. Mik sắp thi rồi.huhu

1

Lihat jawaban (1)