Square root
VBT
Calculator
magnet

Gialinh G

10 tháng 5 2021 11:06

câu hỏi

What ‘s your name?


38

14


Longgkkk L

10 tháng 5 2021 13:19

my name í long

H. Phạm

11 tháng 5 2021 01:59

Hi, my name is Huong.

Na N

19 tháng 5 2021 12:00

my name is ngoc

Gialinh G

10 tháng 5 2021 11:16

My name is Gia Iai

Gialinh G

29 tháng 5 2021 08:29

Ghhhj

Gialinh G

11 tháng 5 2021 01:24

Uh

Gialinh G

11 tháng 5 2021 02:20

Thank

Nguyễn T

15 tháng 5 2021 12:38

My name is hao

Ninh T

16 tháng 5 2021 08:04

câu đang làm gì

Nguyễn T

18 tháng 5 2021 23:36

Cậu đang làm gì phải là What are you doing chứ nhỉ

— Hiển thị thêm 2 trả lời

Van N

16 tháng 5 2021 13:10

My name is duc

Gialinh G

19 tháng 5 2021 11:56

Hre

Nhi N

23 tháng 5 2021 19:39

Nhi is my name and u?

H. Phạm

25 tháng 5 2021 10:11

Để trả lời cho câu hỏi hỏi vè tên. Chúng ta dùng cấu trúc sau: I'm + <name>. My name is + <name>. Hello students. My name is Huong./I'm Huong.

Gialinh G

25 tháng 5 2021 12:26

Vâng

Aiko_Bad_Girl_Boss_Ngu A

02 tháng 6 2021 13:01

My name's Truc Dao

Tramy2013 V

26 tháng 6 2021 15:35

Hello, my name is Mary

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like cauliflower?

0

Lihat jawaban (6)