Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ B

12 tháng 1 2020 14:59

câu hỏi

What's your Name?


0

2


V. Văn

13 tháng 1 2020 01:43

Chào em. Câu hỏi này dùng để hỏi tên một ai đó. What's your name? ( Bạn tên gì ?) My name is John. (Mình tên John.) Em có thể ôn lại bài về chủ đề này ở lớp 3. Unit 2: What's your name? Chúc em học vui.

Vương N

21 tháng 1 2020 10:05

My name's Ha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

số 5 được viết dưới dạng phân số có mấu số bằng 6

1

Lihat jawaban (2)

than/ HCM city/ is/ expected / I/ bigger.

2

Được xác nhận