Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ D

22 tháng 11 2022 12:09

câu hỏi

What's your favourite drink?

What's your favourite drink?

 


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

03 tháng 2 2023 06:47

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Tạ D</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: My favourite drink is + Tên nước<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Để trả lời cho dạng câu hỏi này, em áp dụng công thức sau:</p><p>My favourite drink is + Tên nước (water, milk, orange juice,...)<br>Kết luận: đáp án chính xác là My favourite drink is + Tên nước<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Tạ D
Đáp án cho câu hỏi của em là: My favourite drink is + Tên nước

Bài giải chi tiết:
Để trả lời cho dạng câu hỏi này, em áp dụng công thức sau:

My favourite drink is + Tên nước (water, milk, orange juice,...)
Kết luận: đáp án chính xác là My favourite drink is + Tên nước
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

3

Được xác nhận