Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ D

22 tháng 11 2022 12:12

câu hỏi

What's your favourite drink?

What's your favourite drink?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

08 tháng 12 2022 14:27

Được xác nhận

Chào em, Đây là một dạng câu hỏi có ý nghĩa là "Thức uống yêu thích của bạn là gì?" Với câu hỏi này, mình có nhiều cách để trả lời ví dụ như: "My favourite drink is coffe/ orange juice/watermelon juice/..." Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

2

Được xác nhận