Square root
VBT
Calculator
magnet

Sans S

09 tháng 10 2020 13:34

câu hỏi

What nationality are you ??? ai giải được câu này thì tôi cho 10l like


7

4


Đỗ T

11 tháng 10 2020 03:20

tui giải đc nè

Đỗ T

11 tháng 10 2020 03:21

Đó là: I am Vietnamese

Đoraemon Đ

25 tháng 11 2020 13:41

idi

Đoraemon Đ

25 tháng 11 2020 13:42

I m vietnamese

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what did you do yesterday!

11

Lihat jawaban (10)