Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị T

16 tháng 10 2021 13:54

câu hỏi

what is your name ?How old are you?Where are you from?


37

10


Trần L

17 tháng 10 2021 01:52

My name is Uyên Nhi, I'm ten years old, I'm from Vietnam

Thụy N

18 tháng 10 2021 08:35

my name is Ngoc Thuy. I'm from VietNam. I'm nine years old. And you?

Trà G

18 tháng 10 2021 13:58

Hello my name is Gia Phu I’m nine year olds I’m from Viet Nam

Hoàng L

21 tháng 10 2021 07:42

Hello my name is Hoàng Lâm l'm nice years old l'm from Vietnamese

Hoàng L

21 tháng 10 2021 07:43

Giỏi không

Vân T

21 tháng 10 2021 15:14

my mane is pham vân trang . I'm from vietnam. I'm nine years old , and you?

Ngọc K

21 tháng 10 2021 16:25

Hi.My name is Linda.I'm nine years old.I'm from England.I'm English.Good bye 😃😃😃

Đạt S

22 tháng 10 2021 02:38

my name is Tan Dat. I'm from VietNam I'm Nine year old

Thư M

05 tháng 11 2021 05:51

My name is Minh Thư and I'm ten year old, I'm from Vietnam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Quyết V

11 tháng 11 2021 16:32

My name is Thủy Linh. I'm nine years old. I'm from Vietnam

Quyết V

11 tháng 11 2021 16:32

My name is Thủy Linh. I'm nine years old. I'm from Vietnam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

good evingning

0

Lihat jawaban (2)