Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

30 tháng 1 2021 13:08

câu hỏi

what is your crush's


24

2


Nguyễn T

31 tháng 1 2021 02:38

người bạn thích là gì

M. Ngọc

01 tháng 2 2021 03:28

You mean " Who is my crush?" Well, currently, I don't have a crush. How about you?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what's your name

20

Lihat jawaban (10)