Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

12 tháng 2 2023 11:23

câu hỏi

what is the matter with you là gì

what is the matter with you là gì


6

2


Nguyễn Đ

12 tháng 2 2023 12:56

<p>what is the matter with you : có chuyện gì với bạn vậy</p>

what is the matter with you : có chuyện gì với bạn vậy

Ngọc L

17 tháng 2 2023 14:16

<p>Có chuyện gì với bạn vậy ?</p>

Có chuyện gì với bạn vậy ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thấp đáp án chưa

15

Lihat jawaban (2)