Square root
VBT
Calculator
magnet

Ifril J

20 tháng 5 2022 09:01

câu hỏi

what is lanyard


26

1

Được xác nhận

Filip F

20 tháng 5 2022 09:03

a cord passed around the neck

Cole N

20 tháng 5 2022 09:05

Được xác nhận

yes it is

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm từ khác biệt engineer understand referee mechanic Giup em với ạ em đang làm kiểm tra 1 tiết

2

Được xác nhận