Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo B

14 tháng 12 2020 13:51

câu hỏi

What is it


13

4


Bảo B

14 tháng 12 2020 14:02

Is a ball

Đ. Thiện

15 tháng 12 2020 10:02

Chào em, Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể dùng cấu trúc It's (a/an) + danh từ chỉ món đồ đang được hỏi tới. Ví dụ: What is it? - It's a pencil. Em có cách trả lời nào khác không? Hãy hỏi thêm nếu em còn thắc mắc nha!

Bảo B

15 tháng 12 2020 11:30

khoanh a

Đào T

17 tháng 7 2022 14:09

Is a doll

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hello goodmorning

7

Lihat jawaban (2)