Square root
VBT
Calculator
magnet

25 tháng 6 2021 08:50

câu hỏi

what is 5W?


8

1


Diệp N

21 tháng 8 2021 11:16

5w là viết tắt của những từ tiếng anh: What, Where, Why, Who, When.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hlep peelop .hãy sắp xếp

21

Lihat jawaban (4)