Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiều N

13 tháng 6 2021 10:22

câu hỏi

what does your father do


11

3


X. Quynh

14 tháng 6 2021 00:57

Hi bạn! Kiến Guru sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên nhé. What does your father do? My father is a doctor. (Ba của bạn làm nghề gì? Ba của mình là bác sĩ.)

Huong P

07 tháng 7 2021 13:46

He does docter

Nguyễn N

30 tháng 5 2022 11:47

My Father is a Driver

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đố các bạn trong đây có bao nhiêu con 🐜 🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜

49

Lihat jawaban (22)