Square root
VBT
Calculator
magnet

Hai N

14 tháng 12 2022 13:30

câu hỏi

What do you often do .................. break time? A.on B.in C.at D.for

What do you often do .................. break time?

A.on        B.in           C.at            D.for

alt

12

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 05:16

Được xác nhận

Chào em Hai N, Bài này yêu cầu mình chọn đúng giới từ. Với những từ như break time hay free time thì mình sẽ dùng giới từ "in" nhé. Đáp án cuối cùng: B Chúc em học tốt và hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em./.

Nguyễn N

15 tháng 12 2022 12:54

<h2>những từ như break time hay free time thì sẽ dùng giới từ "in"&nbsp;</h2><h2>Đáp án : B</h2><p><br>&nbsp;</p>

những từ như break time hay free time thì sẽ dùng giới từ "in" 

Đáp án : B


 

Phạm H

17 tháng 12 2022 07:17

<h2>b</h2>

b

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho Mình Hỏi Nha I Love You Chu Gờ Mo Là Gì Vậy Mọi Người Nhỉ?

12

Lihat jawaban (1)