Square root
VBT
Calculator
magnet

Karma K

08 tháng 11 2020 13:36

câu hỏi

what do you like to do in your freetime ?


23

5


Gấu G

11 tháng 11 2020 12:59

Your freedom of action is love nguyệt

Gấu G

11 tháng 11 2020 12:59

mik xin lỗi nguyệt nha

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Karma K

11 tháng 11 2020 15:09

?

Phung A

12 tháng 11 2020 14:31

hi

Karma K

13 tháng 11 2020 13:57

yoo hoo

Vân A

30 tháng 11 2020 13:25

i enjoy reading and playing chess in my free time.

Xuân T

09 tháng 4 2021 07:10

i go outside to play, sometimes i watch video

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết lại câu ''I go to school everyday by bike ''. her brother said

0

Lihat jawaban (1)