Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh L

10 tháng 4 2020 04:21

câu hỏi

What do you do in free time?


10

21


Tai B

14 tháng 4 2020 02:43

Bạn sẽ làm gì trong thời gian rãnh rỗi

VÕ P

15 tháng 4 2020 23:59

bạn làm gì lúc rảnh rỗi

Trịnh M

16 tháng 6 2020 12:02

I often watch TV, read stories, books, and play with friends

Thư T

02 tháng 12 2020 11:48

tự biết đê 😋

Lyly _

11 tháng 4 2020 02:25

Bạn làm gì lúc rảnh rỗi

Hoàng Đ

11 tháng 4 2020 03:16

I'm watch Tv

Dạ L

11 tháng 4 2020 04:16

I surf the Internet

Phạm N

12 tháng 4 2020 12:03

I Surf the internet and Watch Tv.

Gấu K

13 tháng 4 2020 05:15

I go to the cinema with my friends

Meow A

13 tháng 4 2020 09:01

I'm play games

Nguyễn T

13 tháng 4 2020 10:24

l watch phone

Nguyễn Y

13 tháng 4 2020 10:34

l go to the cinema

Tran H

15 tháng 4 2020 01:29

I play game

Lương T

15 tháng 4 2020 10:05

I read story book

KimTien K

15 tháng 4 2020 14:03

I play grounds with friend

Trần C

16 tháng 4 2020 10:55

I’m wach TV

Yugin Y

17 tháng 7 2020 12:20

l surf the internet

Nguyễn T

02 tháng 9 2020 08:36

I play chess

Thanh H

12 tháng 9 2020 01:55

I surf the internet

Vũ T

17 tháng 9 2020 13:39

I play badminton

Yushichi K

24 tháng 12 2020 15:06

I reading comics book Conan.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tôi bị : - chicken pox -food poisoning -viuss corona cho mink nghĩa của 2 từ trên với ak mink cảm ơn❤❤❤

0

Lihat jawaban (1)