Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran T

08 tháng 1 2020 12:19

câu hỏi

what do you do?


0

2


Hương H

10 tháng 1 2020 02:03

Chào con! Câu này sẽ trả lời như sau: " I am a student."

Đỗ B

12 tháng 1 2020 14:57

I'm a student

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hello

17

Lihat jawaban (7)