Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao B

05 tháng 4 2020 11:00

câu hỏi

What did you see at the wc 🚽


0

2


Bécha B

06 tháng 4 2020 11:42

I see a sít

Trâm Đ

06 tháng 4 2020 12:58

I saw the wall

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

em học tiếng Anh ko được giỏi

15

Lihat jawaban (3)