Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

06 tháng 8 2022 03:38

câu hỏi

what color is this


11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher36

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 07:46

Được xác nhận

Chào em, Đây là màu đỏ. Câu trả lời tiếng anh là: "This color is red". Em hãy đặt nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ nhé! Cảm ơn em.

Sam S

10 tháng 8 2022 05:42

red ligstick

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you describe the usage of past tense?

25

Được xác nhận