Square root
VBT
Calculator
magnet

Quang Đ

25 tháng 1 2020 12:38

câu hỏi

What color is it


0

2


Lê T

27 tháng 1 2020 05:48

it is green.

Quý D

28 tháng 1 2020 05:19

is it blue

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

this is my family

0

Lihat jawaban (2)