Square root
VBT
Calculator
magnet

Yuri_team _

13 tháng 12 2021 08:20

câu hỏi

What can you do ?


44

6


Nhi_chết_r N

13 tháng 12 2021 08:31

can learn

Yuri_team _

13 tháng 12 2021 13:07

👌

UTE Đ

15 tháng 12 2021 14:04

i know how to fight

Yuri_team _

16 tháng 12 2021 05:34

😅😅😅

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Nakroth N

17 tháng 12 2021 02:41

I can play video game

Yuri_team _

19 tháng 12 2021 08:40

😅😅😅

Phan T

19 tháng 12 2021 03:16

I can do homework, play, and help with housework

Yuri_team _

19 tháng 12 2021 08:40

woa 👏

Marry S

19 tháng 12 2021 14:33

i can help everyone

Yuri_team _

20 tháng 12 2021 10:03

woa...

Ngô N

21 tháng 12 2021 03:18

I can draw you

Nakroth N

10 tháng 2 2022 03:35

woa...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Which language do you speak?

0

Lihat jawaban (1)