Square root
VBT
Calculator
magnet

Duong T

06 tháng 4 2020 02:55

câu hỏi

What are you going withthe stove


1

2


Đặng P

08 tháng 4 2020 08:28

I'm cutting the potatoes

Trần P

09 tháng 10 2020 02:04

Bạn sai rồi. What are you doing with the stove nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biết Busy là gì hông 😆

34

Lihat jawaban (8)