Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiều N

04 tháng 5 2021 11:55

câu hỏi

what are you going to my home


7

2


Rainy R

20 tháng 5 2021 10:20

Có nghĩa là đến nhà tôi để làm gì

Kiều N

12 tháng 6 2021 14:03

mà tớ hỏi các bạn là tớ muốn trả lời chứ không phải là nói ra Nghĩa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what class are you in?

0

Lihat jawaban (2)