Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô T

06 tháng 4 2020 02:20

câu hỏi

What are you from?


5

14


Khúc K

09 tháng 4 2020 05:11

Where are you from chứ bạn

Hoàng Đ

07 tháng 4 2020 02:37

I'm from Viet Nam

Phạm N

09 tháng 4 2020 09:40

I'm from Vietnamese

ThuUyen T

10 tháng 4 2020 03:21

I’m from Vietnam chứ ko phải là Vietnamese nha!

Trần P

27 tháng 9 2020 09:12

You are wrong Where are you from not what are you from because where is mean ở đâu and what = cái gì ok ? Im from vietnam

Vũ T

07 tháng 4 2020 02:47

I'm from Viet Nam

Nguyễn L

07 tháng 4 2020 03:49

I am from the word

Nguyễn A

07 tháng 4 2020 04:25

I am Vietnamese people but i'm born at Korea

ThuUyen T

10 tháng 4 2020 03:23

Vietnamese là người Việt Nam mà bạn thêm chữ People là ko đúng

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Takutina P

08 tháng 4 2020 09:34

I from Ho Chi Minh city

Hào L

08 tháng 4 2020 13:32

I from Khuc Khac Village

Huệ P

10 tháng 4 2020 12:09

not what are you from?

Anhky A

10 tháng 4 2020 13:42

I'm from VietNam

Dạ L

11 tháng 4 2020 04:18

I am from Vietnam but I was born at China - the country Corona from

Huỳnh Y

12 tháng 4 2020 01:50

I'm From VietNam

Phạm N

12 tháng 4 2020 11:59

I'm from Viet Nam.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What your name? My name is Bich.

9

Lihat jawaban (4)