Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà H

07 tháng 1 2021 10:06

câu hỏi

What are you doing


41

4

Được xác nhận

Hằng L

07 tháng 1 2021 13:34

Được xác nhận

nghĩa là bạn đang làm gì đấy?

H. Phạm

08 tháng 1 2021 02:18

Hi! I'm listening music. Để trả lời cho câu hỏi bạn đang làm gì, ta dùng cấu trúc sau: S + is/am/are + Ving..

Innk P

09 tháng 1 2021 09:20

What are you doing : bạn đang làm gì đấy

Ngân N

13 tháng 1 2021 10:16

i am reading a book

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có thật là nó có thể giúp mình học tốt hơn ko

0

Lihat jawaban (1)