Square root
VBT
Calculator
magnet

Alice A

19 tháng 11 2019 14:54

câu hỏi

What are there near your house?


0

2


H. Phạm

26 tháng 11 2019 02:21

There is a pond.

Trần Đ

30 tháng 11 2019 15:02

There are trees.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giai thich giup em a

2

Được xác nhận