Square root
VBT
Calculator
magnet

Heej M

23 tháng 9 2022 11:50

câu hỏi

We must face up to the reality that our handicrafts are in __________ with those of other villages. A. compete B. competitor C. competition D. competitive

We must face up to the reality that our handicrafts are in __________ with those of other villages. 

          A. compete                    B. competitor                    C. competition                    D. competitive

 


35

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 12:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Heej M,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Đứng giữa hai giới từ, thường ta sẽ điền danh từ.</p><p>- Ở đây hai giới từ là "in" và "with", trong 4 đáp án chỉ có &nbsp;đáp án B và C là danh từ:</p><p>+ competitor: người thi đấu</p><p>+ competition: ngoài nghĩa là cuộc thi, nó còn mang nghĩa là sự cạnh tranh</p><p>=&gt; <strong>Đáp án cần chọn: C. competition</strong> (<i>Chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng sản phẩm thủ công của chúng ta đang chịu sự cạnh tranh với sản phẩm của các làng nghề khác.)</i></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Heej M,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.

Bài giải chi tiết:

- Đứng giữa hai giới từ, thường ta sẽ điền danh từ.

- Ở đây hai giới từ là "in" và "with", trong 4 đáp án chỉ có  đáp án B và C là danh từ:

+ competitor: người thi đấu

+ competition: ngoài nghĩa là cuộc thi, nó còn mang nghĩa là sự cạnh tranh

=> Đáp án cần chọn: C. competition (Chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng sản phẩm thủ công của chúng ta đang chịu sự cạnh tranh với sản phẩm của các làng nghề khác.)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

the photograph will be on ... until the end of the month

62

Được xác nhận