Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

27 tháng 10 2022 13:51

câu hỏi

We invited a pop star onto the chat show, but he didn't turn up. --> The pop star.

We invited a pop star onto the chat show, but he didn't turn up.

--> The pop star.


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; The pop star that/ who/ whom we invited onto the chatshow didn't turn up.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :  

-> The pop star that/ who/ whom we invited onto the chatshow didn't turn up.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

3

Được xác nhận