Square root
VBT
Calculator
magnet

Việt K

26 tháng 10 2022 17:03

câu hỏi

We have to be _____ when riding our bikes on the streets. CARE

We have to be _____ when riding our bikes on the streets. CARE


13

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Việt K,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng từ cùng gia đình</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>We have to be <strong>careful</strong> when riding our bikes on the streets.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Việt K,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng từ cùng gia đình

Bài giải chi tiết :  

We have to be careful when riding our bikes on the streets.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Chuyển sang câu bị động My father waters this flower every morning.

4

Được xác nhận