Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

11 tháng 10 2022 04:08

câu hỏi

We got lost because we didnt have a map. → If we.


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 12:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu điều kiện loại 3.</p><p>&nbsp;Bài giải chi tiết:</p><p><strong>- If we <u>had had</u> a map, we <u>wouldn't have got</u> lost.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu điều kiện loại 3.

 Bài giải chi tiết:

- If we had had a map, we wouldn't have got lost.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với ạ

5

Được xác nhận