Square root
VBT
Calculator
magnet

Meo M

14 tháng 7 2022 13:35

câu hỏi

We.......(feed) the cats behind our house


6

1


Celina C

15 tháng 7 2022 06:24

We are feeding the cats behind our house.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What do you like?

0

Lihat jawaban (1)