Square root
VBT
Calculator
magnet

Vn C

28 tháng 9 2021 07:59

câu hỏi

we (do).........the homework every day


16

3

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 17:24

Được xác nhận

Xin chào em Vn C, Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn. Bài giải chi tiết: - Công thức: S + V (s/es) + ... - Công thức thể phủ định: S + don't/doesn't + V nguyên mẫu + ... - Dấu hiệu: everyday, once/twice a day/week/month, often, usually, every morning/after noon/evening,... - Đáp án: We do the homework everyday. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Vn C

28 tháng 9 2021 08:00

ai giúp mình với

Breeze B

06 tháng 10 2021 01:41

do giữ nguyên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

"Does Mr. Pike live here? " the postman asked the boy =>The postman asked the boy.... Mn giải giúp mik ạ^^

30

Được xác nhận